Abonneren

Abonnement voorwaarden (november 2022)  gewijzigd!  Abonnementen worden aangegaan voor de periode van tenminste één jaar, tenzij bij actie anders vermeld en overeengekomen en lopen vervolgens automatisch door tot opzegging. Abonnementsprijs bedraagt € 26,95 (Nederland) en € 28,95 (België) voor 4 edities. Bij automatische incasso afschrijving (niet van toepassing op België) geldt een korting van € 2,50 en bedraagt de abonnementsprijs € 24,45. Opzeggingen dienen 8 weken voor afloop van het abonnement kwartaal in ons bezit te zijn. Bij tussentijdse opzegging geldt verrekening van de geleverde magazines op basis van de normale winkelprijs ad € 7,50. Prijswijzigingen voorbehouden.